Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Washington lên chuyên cơ tới Việt Nam

  • 5 năm trước
Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Washington lên chuyên cơ tới Việt Nam. Xem thêm trên https://www.yan.vn