kia nawaz sharif ki rihai ke lie koi tehreek chalayenge. anchor ke sawal par n leagi mushaihd hussain ne bata diya
  • 6 years ago
Recommended