Giọng Hát Việt 2018 - Ngô Anh Kha – Ngồi Hát Đỡ Buồn - Tập 5 Vòng Giấu Mặt - The Voice

  • 6 năm trước
Giọng Hát Việt 2018 - Ngô Anh Kha – Ngồi Hát Đỡ Buồn - Tập 5 Vòng Giấu Mặt - The Voice
* Tin tức The Voice 2018: http://www.yan.vn/giong-hat-viet-the-voice-2018-119
* Tin tức Sao Việt: http://www.yan.vn/chuyen-muc-sao/sao-viet-1.html
* Tin tức Sao Châu Á: http://www.yan.vn/chuyen-muc-sao/chau-a-2.html
* Tin tức YAN News: http://www.yan.vn