CLB Taekwondo ĐH Thăng Long thứ 5 19-1-2017 kỳ thi thăng câp lần thứ 24 20170119_201446

  • 6 năm trước