CLB Taekwondo ĐH Thăng Long thứ 5 27-10-2016 kỳ thi thăng cấp lần thứ 23 MVI_9389

  • 6 năm trước