CLB Taekwondo ĐH Thăng Long thứ 5 30-6-2016 kỳ thi thăng cấp lần thứ 22 MVI_4418

  • 6 năm trước