Jehangir Tareen abb Imran Khan ke leye eham nahi rehay gay, Imran Khan ke leye Jehangir Tareen ko qurbani ka baqra banaya gaya hai - Saleem Safi

6 years ago

Recommended