Real Madrid vs Bayern Munich - Semi final UEFA Champion League new-new [FIFA Online 3]

  • 7 лет назад
Real Madrid vs Bayern Munich - Semi final UEFA Champion League new-new [FIFA Online 3]\r
-------------------------------\r
Đây là trận DEMO cho trận Bán kết 2 UEFA Champion Leaguage mùa giải new-new giữa Real Madrid và Bayern Munich\r
Diễn biến của trận đấu này là theo ý kiến dự đoán và hi vọng của mình :D\r
.\r
.\r
.\r
.\r

Рекомендуем