Imran Khan ka Jemima se qarz lena aur wapis kerne main fraud nazar nahi ata - CJP Saqib Nisar remarks

  • 7 years ago
Imran Khan ka Jemima se qarz lena aur wapis kerne main fraud nazar nahi ata - CJP Saqib Nisar remarks

Recommended