6 years ago

EVERYDAY SUMMER MAKEUP TUTORIAL Yellow Smokey Eye / Kallie Kaiser

KallieKaiser
Hi babes, today I show you my everyday makeup routine, an ICONIC YELLOW SMOKEY EYE. Enjoy xo FIND ME ON SOCIAL MEDIA: » Instagram: