ਅੱਤ ਕਰੈ ਜਾਂਦਾ ਪਤੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲਗਾ ਟੈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ .. ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

7 years ago

Recommended