6 năm trước

[VIETSUB] GFRIEND - "FINGERTIP" MV SHOOTING BEHIND (SPECIAL CLIP)

TEAM SCALE (Carrot X Dale)
Brought to you by TEAM SCALE (Carrot X Dale)
• Facebook: http://facebook.com/TeamScale0805
• Youtube channel: http://youtube.com/c/TeamScale
• Vidme channel: http://vid.me/TeamScale0805
• CARROT's Facebook: http://facebook.com/carrot.ot6
• Tổng hợp thông tin về GFriend: http://vi.wikipedia.org/wiki/GFriend

List tổng hợp vietsub show & video của GFRIEND thực hiện bởi TEAM SCALE: https://facebook.com/story.php?story_fbid=274508099623762&id=263319300742642

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video