KB: Dragon at lion dance, bahagi ng tradisyon tuwing Chinese New Year

  • 7 years ago