Hahamakin ang Lahat: Delusions and hallucinations

  • 7 years ago
Aired (January 9, 2017):

Lumalala na ang kondisyon ni Ivy dahil sa mga gamot na iniinom nito.