Nawaz Sharif Ne Bhi Kehdiya “Shukriya Raheel Sharif” During CPEC Inauguration - Watch General Raheel Sharif Reaction

  • 8 years ago
Nawaz Sharif Ne Bhi Kehdiya “Shukriya Raheel Sharif” During CPEC Inauguration - Watch General Raheel Sharif Reaction