7 years ago

Agar Ap Me Itna Tappar Hai To Altaf Hussain Ko Giraftar Karen.. Nabil Gabol

Fahadkhaskheli34