Maryam Nawaz ek plastic si larki hai, she doesn't carry any depth - Naeem Bukhari

  • 8 years ago