Ishaq Dar ka baap puncture lagata tha , ab ye munshi budget banarah he :- Lahori bashing Ishaq Dar

  • 8 years ago
Ishaq Dar ka baap puncture lagata tha , ab ye munshi budget banarah he :- Lahori bashing Ishaq Dar