7 years ago

3 players ne Phuddi ki chddai ki,chddai ki kahani meri zubani,

saba gull
3 players ne Phuddi ki chddai ki,chddai ki kahani meri zubani,