AIK THI LARKI BHOLI BHALI KANWAL KATTORAY NAIN - AIK THI LARKI - GHULAM ALLI ..... Shahid Lovers Circle

  • 9 years ago
SONG :-- AIK THI LARKI BHOLI BHALI KANWAL KATTORAY NAIN
LYRICS :-- SAIF-UD-DIN SAIF
MUSIC :-- M. ASHRAF
SINGER :-- GHULAM ALLI
FILM :-- AIK THI LARKI
FILM DIRECTOR :-- HASSAN TARIQ - EHTESHAAM & SHARIF NAYYAR
PRODUCER :-- EHTESHAAM
YEAR :-- 23-11-1973
STARS :- REAL LIVING LEGEND SHAHID - RANI