Bangla Folk Song - Amar Bondhu Re Koi Pabo By Ashik (Shah Abdul Karim) - Dailymotion

  • 9 years ago
Bangla Folk Song - Amar Bondhu Re Koi Pabo By Ashik. Song By Shah Abdul Karim great Sylheti Folk Artist.
Lets enjoy.