Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami

Family of Donald Trump

7 jam lalu

Donald Trump is running for president again. Do you think this is a good idea or not?

The Star, Sheffield
The Star, Sheffield
We asked the people of Sheffield do you think Donald Trump running for president again is a good idea?