Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami

Elizabeth Holmes

2 bulan lalu

Ex-Theranos CEO Elizabeth Holmes Scheduled for Early Prison Release

What's Trending
What's Trending
After being convicted of felony fraud, Elizabeth Holmes will have her sentence shortened.
Lihat maklumat lebih mengenai