Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami

Uses of English verb forms

3 bulan lalu

Police track down escaped horses in Sydney

The Land
The Land
All three horses have now been retrieved and are safely back in their paddock.
Ditambah

3 bulan lepas