Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami

Việt Nam News

3 hari lalu

Vietnam News | A modern twist on Vietnam's iconic hat

The Star
The Star
An artisan in Hanoi, Vietnam has given the iconic headgear - the conical hat - a new twist, paving the way for artisans struggling to conserve their craft.

WATCH MORE: https://thestartv.com/c/news
SUBSCRIBE: https://cutt.ly/TheStar
LIKE: https://fb.com/TheStarOnline
Lihat maklumat lebih mengenai