Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami

Penyodok

3 bulan lalu

National Ice Cream Day: Here's the 'scoop' on your weather

23ABC News
23ABC News
National Ice Cream Day: Here's the 'scoop' on your weather

Video lama